Αλέκος Φασιανός | Alecos Fassianos

Αθήνα 1935 - Αθήνα 2022 | Athens 1935 - Athens 2022


χαρακτικά / prints︎ενδιαφέρομαι για κάποιο έργο | inquire about available pieces

“Οι άνθρωποι που Περνούν” | “Les Passants” (1970) Lithograph, 79x60cm, Edition of 99
“Οι άνθρωποι που Περνούν” | “Les Passants” (1970)
lithograph, 79x60cm, edition of 99
1100P1001
︎ενδιαφέρομαι | inquire
“Η Συνομιλία” | “The Conversation” (1978) Linocut, 41x51,5cm, Edition of 30
“Η Συνομιλία” | “The Conversation” (1978)
linocut, 41x51,5cm, edition of 30
1100P102
︎ενδιαφέρομαι | inquire
“Η Νωχελική” | "La Paresseuse" (1972) Linocut, 45x60cm, e.a.
“Η Νωχελική” | "La Paresseuse" (1972)
linocut, 45x60cm, artist’s proof [e.a.]
1100P1003
︎ενδιαφέρομαι | inquire
“Οι Κάτοικοι του Νησιού” | “Islanders” (1972) Lithograph, 48x65cm, H.C.
“Οι Κάτοικοι του Νησιού” | “Islanders” (1972)
lithograph, 48x65cm, artist’s proof [H.C.]
1100P1004
︎ενδιαφέρομαι | inquire


“Profil Bleu"
linocut on handmade paper, 34x53cm, artist’s proof [e.a.]
1100P1005
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“Ο Ερχόμενος της Χθες" | “The Newcomer of Yesterday”
silkscreen with overlaid silver leaf
1100P1006
︎ενδιαφέρομαι | inquire


“Ο Φέρων το Ποδήλατό του” | “The Bike Carrier”
silkscreen with overlaid gold leaf, 68,5x47cm, edition of 70
1100P1008
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“Trois Amis”
linocut on handmade paper, 61x43cm, edition of 30
1100P1013
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“Narcissus Cycliste“
lithograph, 65x50cm, edition of 75
1100P1014
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 63x41,5cm, artist’s proof [16/20 E.A.]
1100P1011
︎ενδιαφέρομαι | inquire

overpainted silkscreen, 46,5x37cm, edition of 31 [XXXI]
1100P1012
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“La Toilette” (linoleum sur toile) [1970]
linocut on canvas, 50x36,5cm, artist’s proof [e.a.]
1100P1015
︎ενδιαφέρομαι | inquire

"mon pas aujourd’hui" (1970)
etching, 49x34cm, edition of 20
1100P1010
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“Ο Γαμπρός” | “The Groom” (1970)
lithograph, 51x39,5cm, edition of 7
1100P1010
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“Cycliste à l'Oiseau” (2000)
silkscreen and collage, 38x32cm, artist’s proof [e.a.]
1100P1016
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“Les Deux Amis” (1970)
lithograph, 47x62cm, edition of 50
1100P1017
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“La ville”
linocut on handmade paper, 52x84cm, edition of 50
1100P1018
︎ενδιαφέρομαι | inquire

“La Dormition” (1971)
lithograph, 46x61cm, edition of 50
1100P1019
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 66x46cm, edition of 99
1100P1020
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen with overlaid gold leaf, 60x49,5cm, edition of 20
1100P1021
︎ενδιαφέρομαι | inquire

"Η Γάτα" (1980)
etching, 92x62cm, edition of 15
1100P1022
︎ενδιαφέρομαι | inquire

etching, 92,5x62cm, artist’s proof
1100P1023
︎ενδιαφέρομαι | inquire

lithograph, 68,5x51cm, artist’s proof
1100P1024
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen with overlaid gold leaf, 56x40cm, edition of 50
1100P1025
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen with overlaid gold leaf, 64x52cm, artist’s proof
1100P1027
︎ενδιαφέρομαι | inquire

current project(s): 1. double image [Yannis Moralis · Nikos Hadjikyriakos-Ghikas] 
previous project(s): 3. flash bloom 2. Nikos Stefanou 1. Dimitris Mytaras

artists (works by) · artists’ books · prints and multiples  
archive · books and posters