Δημήτρης Μυταράς | Dimitris Mytaras

Χαλκίδα 1934 - Αθήνα 2017 | Chalkida 1934 - Athens 2017

εκθέσεις · έργα · χαρακτικά και πολλαπλά · κοσμήματα · artist books · βιβλία και αφίσες

exbibitions · works · prints & multiples · jewlery · artitst books · books and posters

current project(s): 1. double image [Yannis Moralis · Nikos Hadjikyriakos-Ghikas] 
previous project(s): 3. flash bloom 2. Nikos Stefanou 1. Dimitris Mytaras

artists (works by) · artists’ books · prints and multiples  
archive · books and posters