Δημήτρης Μυταράς | Dimitris Mytaras

Χαλκίδα 1934 - Αθήνα 2017 | Chalkida 1934 - Athens 2017


χαρακτικά / prints︎ενδιαφέρομαι για κάποιο έργο | inquire about available pieces

Silkscreen, 70,5x95,5cm, E.A. 5/23
silkscreen, 70,5x95,5cm, artist’s proof [E.A. 5/23]
1065P101
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Lithograph, 44x59cm, Edition of 250
lithograph, 44x59cm, edition of 250
1065P102
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 60x78cm, Edition of 180
silkscreen, 60x78cm, edition of 180
1065P103
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 59x85,5cm, E.A.
silkscreen, 59x85,5cm, artist’s proof [E.A.]
1065P104
︎ενδιαφέρομαι | inquire


Silkscreen, 59x85,5cm, Edition of 250
silkscreen, 59x85,5cm, edition of 250
1065P105
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 70,5x53cm, Δ.Ε. 4/15
silkscreen, 70,5x53cm, artist’s proof [Δ.Ε. 4/15]
1065P106
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 75x65cm, E.A.
silkscreen, 75x65cm, artist’s proof [E.A.]
1065P107
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 80x65cm, Edition of 140
silkscreen, 80x65cm, edition of 140
1065P108
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 70x50cm, Edition of 180
silkscreen, 70x50cm, edition of 180 
1065P112
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 70x50cm, Edition of 120
silkscreen, 70x50cm, edition of 120
1065P113
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 60x81cm, Edition of 45
silkscreen, 60x81cm, edition of 45
1065P111
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 59,5x85cm, Edition of 280
silkscreen, 59,5x85cm, edition of 280
1065P114
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Etching, 21x29,5cm, E.A.
etching, 21x29,5cm, artist’s proof [E.A.]
1065P110
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Etching, 22,5x22cm, E.A.
etching, 22,5x22cm, artist’s proof [E.A.]
1065P109
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 67x78,5cm, H.C.
silkscreen, 67x78,5cm, artist’s proof [H.C.]
1065P116
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 56x80cm, E.A.
silkscreen, 56x80cm, artist’s proof [E.A.]
1065P117
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 60x72cm, E.A.
silkscreen, 60x72cm, artist’s proof [E.A.]
1065P118
︎ενδιαφέρομαι | inquire
Silkscreen, 31x42,5cm, Edition of 99
silkscreen, 31x42,5cm, edition of 99
1065P119
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 27x35cm, edition of 150
1065P120
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 43x58,5cm, edition of 120
1065P121
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 48x39cm, edition of 195
1065P122
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 100x69cm, edition of 200
1065P123
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 89,5x89,5cm, edition of 195
1065P124
︎ενδιαφέρομαι | inquire

current project(s): 1. double image [Yannis Moralis · Nikos Hadjikyriakos-Ghikas] 
previous project(s): 3. flash bloom 2. Nikos Stefanou 1. Dimitris Mytaras

artists (works by) · artists’ books · prints and multiples  
archive · books and posters