Παναγιώτης Τέτσης | Panayiotis Tetsis

Ύδρα 1925 - Αθήνα 2016 | Hydra 1925 - Athens 2016


χαρακτικά / prints︎ενδιαφέρομαι για κάποιο έργο | inquire about available pieces


silkscreen, 59,5x85cm, artist’s proof [’δοκίμιο του ζωγράφου’]
1094P101
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 80x82cm, edition of 190
1094P102
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 70x99cm, edition of 195
1094P103
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 59x81cm, edition of 190
1094P104
︎ενδιαφέρομαι | inquiresilkscreen, 91x65cm, edition of 180
1094P105
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 76,5x57cm, edition of 195
1094P106
︎ενδιαφέρομαι | inquire

silkscreen, 68x50cm, edition of 200
1094P107
︎ενδιαφέρομαι | inquire

lithograph, 84,5x58,5cm, edition of 60
1094P108
︎ενδιαφέρομαι | inquire
current project(s): 1. double image [Yannis Moralis · Nikos Hadjikyriakos-Ghikas] 
previous project(s): 3. flash bloom 2. Nikos Stefanou 1. Dimitris Mytaras

artists (works by) · artists’ books · prints and multiples  
archive · books and posters